Keyword: Sarcoidosis diagnosis

1 article found.

Research Article

Bir üniversite hastanesinde tanı konulan sarkoidoz hastalarının klinik özellikleri [Clinical characteristics of sarcoidosis patients diagnosed in a university hospital]

Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Fatih Meteroğlu, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Ayşe Aydın Dallı, Mehmet Kabak

J Clin Exp Invest, 2012, Volume 3, Issue 3, 363-367

https://doi.org/10.5799/ahinjs.01.2012.03.0179