Search Results

Keyword: multi-detector computed tomography

Case Report

Unilateral absence of sphenoid wing in a Neurofibromatosis type 1 patient: imaging findings

Emine Dağıstan, Arzu Canan, Abdullah Yüksel Barut, Yeşim Karagöz

J Clin Exp Invest, Volume 4, Issue 3, pp. 364-366

https://doi.org/10.5799/ahinjs.01.2013.03.0303

Research Article

Adrenal bez kalınlığının multi-dedektörlü bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi [Evaluation of the thickness of the adrenal glands with multi-detector computed tomography]

Cihad Hamidi, Cemil Göya, Salih Hattapoğlu, Mehmet Guli Çetinçakmak, Memik Teke, Abdurrahim Dusak, Suzan Kuday

J Clin Exp Invest, Volume 3, Issue 3, pp. 392-394

https://doi.org/10.5799/ahinjs.01.2012.03.0185