Search Results

Keyword: Hydatidiform mole

Case Report

Molar gebeliğin tetiklediği tiroid krizinde anestezik yaklaşım [Anesthetic management in thyroid crisis triggered by molar pregnancy]

Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Aysun Camuzcuoğlu, Mehmet Ali Eren

J Clin Exp Invest, Volume 3, Issue 3, pp. 433-434

https://doi.org/10.5799/ahinjs.01.2012.03.0197